Home » Roads » European route E851 - e-road - E 851

European route E851 - e-road - E 851
EXITS
refnameexit_to
7
Arllat
7
Arllat
Malishevë
Malishevë
Fushë Kosovë
Fushë Kosovë
Miradi i Epërme
Miradi i Epërme
Miradi
Vragoli
Henc
Aeroporti
Aeroporti
Harilaq
Bardh i Madh
Korroticë
Komoran
Llapushnik
5
Duhël
5
Duhël
4
Suharekë
4
Suharekë
3
Prizren veri
3
Prizren veri
2
Prizren jug
1
Vërmicë
1
Vërmicë
Kukës
Kukës
Mamëz
Mamëz
Pukë
Pukë
Fan
Fan
Reps
Reps
Rrëshen
Rrëshen
Rubik;Bulshizë
Shkopet
Milot
Milot
Fushë-Milot
Milot;Kukës;Kosovë