Home » Southern Albania » Religion

Worship centers in Southern Albania, Albania

Nearest Services

Place of Worship

 • Ardenica (christian - orthodox)
 • Ardenica (christian - orthodox)
 • Aromanian Church (christian - orthodox)
 • Bachelors' Mosque (muslim - sunni)
 • Bregu i Kishës (christian - catholic)
 • Catholic (christian)
  Rruga Çameria
 • Church of all Saints (christian - orthodox)
 • Church of St. Mary (christian)
 • Church of the Dormition of the Theotokos (christian - orthodox)
 • Dormition Cathedral (christian - orthodox)
  Rruga Lagje Kala
 • Greek church of the Transfiguration (christian - orthodox)
  Rruga Pazari i Vjetër, 32
 • Holy Trinity Church (christian - orthodox)
 • Katedralia Orthodokse Shen Dhimitri (christian - orthodox)
  Rruga Rilindja
 • Katedralja Ringjallja (christian - orthodox)
 • Kisha Burimi Jetedhenes (christian - orthodox)
 • Kisha e "Shën Mërisë"dhe e "Shën së Premtes" (christian - orthodox) Korçë
 • Kisha e Athalisë (christian - orthodox)
 • Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (christian - mormon)
  Rruga Kostandini-Grace
 • KISHA E MANASTIRIT TË SHËN KOLLIT (christian - catholic)
 • KISHA E MANASTIRIT TË SHËN TRIASHËS (christian - catholic)
 • KISHA E MANASTIRIT TË SHEN MARISË MAVRODHIVRIT (christian - catholic)
 • Kisha e Memaliajt (christian - orthodox)
 • Kisha e monastirit të Shën Mërisë (christian - orthodox) Dhërmi
 • KISHA E SHËN MËHILLIT (christian - catholic)
 • KISHA E SHËN MËRISË SË DRIANOS (christian - catholic)
 • KISHA E SHËN THANASIT (christian - catholic)
 • Kisha e Shën (christian - orthodox)
  Rruga Jali Himarë
 • Kisha e Shën Dëllisë (christian - orthodox)
 • Kisha e Shën Esodhimës (christian - orthodox) Vuno
 • Kisha e Shën Gjergjit (christian - orthodox)
  Rrugica Mbrica Berat
 • Kisha e Shën Iliasit (christian)
 • Kisha e Shën Kollit (christian)
 • Kisha e Shën Kollit (christian - orthodox)
  Rruga Lagje Kala
 • Kisha e Shën Kollit (christian - orthodox) Armen
 • Kisha e Shën Kollit (christian - orthodox)
  Rruga At Stath Melani
 • Kisha e Shën Kollit (christian)
 • Kisha e Shën Kollit (christian)
 • Kisha e Shën Kostandinit dhe Elenës (christian - orthodox) Berat
 • Kisha e Shën Mërisë (christian - catholic)
 • Kisha e Shën Mërisë (christian - greek_orthodox)
 • Kisha e Shën Mërise (christian)
 • Kisha e Shën Mihalit (christian)
 • Kisha e Shën Pandelimonit (christian)
  Rruga Çlirimi i Korçës
 • Kisha e Shën Premtes (christian - catholic)
  Rruga Shen Premte
 • Kisha e Shën Sofisë (christian - orthodox)
 • Kisha e Shën Spiridhonit (christian - greek_orthodox)
  Stiliano Bandilli
 • Kisha e Shën Spiridonit (christian)
 • Kisha e Shën Thanasit (christian - orthodox)
 • Kisha e Shën Thanasit (christian - catholic)
 • Kisha e Shën Todrit (christian - orthodox)
  Rruga Gjon Muzaka
 • Kisha e Shëna Premtës (christian) Selckë
 • Kisha e Shen e Premtes (christian)
 • Kisha Fjetja e Shën Mërisë (christian) Sopik
 • Kisha Katolike (Catholic Church) (christian)
 • Kisha Katolike Krishti Mbret (christian - catholic)
  Rruga Xhorxh Sorros
 • Kisha Orthodokse Autoqefale E Shqiperise Kisha e Tereshenjtes Mari (christian - orthodox)
 • Kisha Shën Triadhës (christian)
 • Kishë Ungjillore (christian - evangelical)
 • Korcha Evangelical Church (christian - evangelical)
  Rruga Niko Dodona, 6 07001
 • Kryqi i Nderuar (christian - catholic)
  Sheshi "Musa Fratari"
 • Lead Mosque (muslim - sunni)
  Rruga Gaqi Gjika
 • Mitropolia (christian - orthodox)
 • Monastery of St. Mary of Apollonia (christian - greek_orthodox)
 • Mosque (muslim)
 • Mosque (muslim)
 • Mosque (muslim)
  Shëtitorja Republika
 • Red Mosque (muslim)
 • Shën e Premte (christian)
 • Shën Koll (christian - greek_orthodox)
 • Shën Mëhilli (christian - orthodox)
  Shën Mëhilli
 • Shën Shpiridon (christian - orthodox) Dhërmi
 • Shën Harallambi (christian - orthodox)
 • Shen Athanasi (christian - orthodox)
 • Shen e Premte (christian - orthodox)
 • Shen Harallamb (christian - orthodox)
  Rruga Skënderbeu
 • Shen Ilia (christian - orthodox)
 • Shen Kolli (christian - orthodox)
  Rruga Rilindja Voskopojare
 • Shen Maria (christian - orthodox)
 • Shen Mehilli (christian - orthodox)
 • SHPELLA ME PIKTURA (christian - catholic)
 • St George's Monastery (christian - orthodox)
 • St. Ilia (christian)
 • St. Mary of Blachernae Church (christian - orthodox)
  Rruga Lagje Kala
 • St. Michael (christian - orthodox)
  Rruga Kristaq Tutulani
 • Tek Abaz Aliu (muslim - bektashi)
 • Temple of Kuz Baba (pagan)
 • Teqeja e Helvetive (muslim - shia)
 • Teqeja e Këlcyrës (muslim - shia)
 • Turbe of Dervish Tahiri (muslim - bektashi) Corovode
 • Vakëfi i Gërmadhavashit (none - pagan)
 • White mosque (muslim)
 • Xhamia (muslim)
 • Xhamia (muslim)
 • Xhamia (muslim)
 • Xhamia e Fierit (muslim - sunni)
 • Xhamia e Gjin Aleksit (muslim)
 • Xhamia e Gjirokastrës (muslim - sunni)
  Rruga Ismail Kadare
 • Xhamia e Mirahorit (muslim - sunni)
 • Xhamia e Muradis (muslim)
 • Xhamia e Re (muslim)
  Rruga Gjion Mili
 • Xhamia e Sarandës (muslim - sunni)